• امروز : دوشنبه - ۲ خرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : 22 - شوال - 1443
  • برابر با : Monday - 23 May - 2022

دلار آمریکا

۰۴اردیبهشت
نرخ ارز در بازار آزاد چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱
دلار ۲۵ هزار و ۳۴۸ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱

امروز نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۳۴۸ تومان است.

۳۰فروردین
نرخ ارز در بازار آزاد ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
دلار ۲۵ هزار و ۲۹۶ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

امروز نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۲۹۶ تومان است.

۲۹فروردین
نرخ ارز در بازار آزاد ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
دلار ۲۵ هزار و ۴۳۶ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

امروز نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۴۳۶ تومان است.

۲۸فروردین
نرخ ارز در بازار آزاد ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
دلار ۲۵ هزار و ۴۳۳ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

امروز نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۴۳۳ تومان است.

۲۷فروردین
نرخ ارز در بازار آزاد ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
دلار ۲۵ هزار و ۳۱۸ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

امروز نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۳۱۸ تومان است.

۲۴فروردین
نرخ ارز در بازار آزاد ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دلار ۲۵ هزار و ۱۹۰ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

امروز نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۱۹۰ تومان است.

۲۳فروردین
نرخ ارز در بازار آزاد ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
دلار ۲۵ هزار و ۲۷۰ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

امروز نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۲۷۰ تومان است.

۲۲فروردین
نرخ ارز در بازار آزاد ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
دلار ۲۵ هزار و ۲۹۳ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

امروز نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۲۹۳ تومان است.