سازمان نظام مهندسی قصد دارد از ابتدای آبانماه ۱۴۰۱ تعرفه خدمات مهندسی در رشته های (( عمران ، معماری ، نقشه برداری، تاسیسات برقی و مكانیكی )) را بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، ابلاغی ۱۴۰۱ ، اجرا نماید.

لذا مهندسین و مالكین محترم نسبت به تعیین تكلیف پروژه های خود با تعرفه فعلی اقدام نمایند.

از تاریخ فوق الذكر كلیه عوارض خدمات مهندسی با تعرفه جدید محاسبه خواهد شد.