جمسا، قیمت ها در آغاز معاملات امروز بازار سیر نزولی را تجربه کردند.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا  پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۹۱,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و یک هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۹۱,۳۰۰ -۴,۴۰۰ -۰.۳۷ ۱۱:۲۹
۱,۱۹۵,۷۰۰ ۲۴,۵۰۰ ۲.۰۴ روز قبل
۱,۱۷۱,۲۰۰ -۱۷,۳۰۰ -۱.۴۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار در بازار داخلی هم ۵,۱۶۴,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و شصت و چهار هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار  در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۰۵۰ (بیست و هشت هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۰۵۰ -۲۱۰ -۰.۷۵ ۱۱:۱۴
۲۸,۲۶۰ ۳۴۰ ۱.۲ روز قبل
۲۷,۹۲۰ ۱۸۰ ۰.۶۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۹۷ درصدی، از ۲۷,۴۸۹ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هشتاد و نه ) تومان به ۲۷,۲۲۶ (بیست و هفت هزار و دویست و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۲۶ -۲۶۳ -۰.۹۷ ۱۱:۱۴
۲۷,۴۸۹ ۶۵۷ ۲.۳۹ ۳ روز پیش
۲۶,۸۳۲ ۲۰۰ ۰.۷۴ ۴ روز پیش
توصیه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به مردم درباره بازار بورس
بیشتر...

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۹ درصدی، از ۳۳,۳۹۴ (سی و سه هزار و سیصد و نود و چهار ) تومان به ۳۳,۰۹۹ (سی و سه هزار و نود و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۰۹۹ -۲۹۵ -۰.۹ ۱۱:۲۰
۳۳,۳۹۴ ۵۰۸ ۱.۵۲ روز قبل
۳۲,۸۸۶ ۳۴۵ ۱.۰۴ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۸,۶۳۸ (سی و هشت هزار و ششصد و سی و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۶۳۸ -۳۴۵ -۰.۹ ۱۱:۲۰
۳۸,۹۸۳ ۵۹۶ ۱.۵۲ روز قبل
۳۸,۳۸۷ ۳۶۹ ۰.۹۶ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۳۵ (هفت هزار و ششصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۳۸۰ (سه هزار و سیصد و هشتاد ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۸۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۲,۲۳۵ (بیست و دو هزار و دویست و سی و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه  امامی به ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۱۴۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۵۸ ۱۱:۲۸
۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۲.۰۸ روز قبل
۱۱,۹۵۵,۰۰۰ -۲۰۵,۰۰۰ -۱.۷۲ ۳ روز پیش
نهاده‌های ساختمانی چقدر گران شده است؟
بیشتر...

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۳۷۱,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۳۷۱,۰۰۰ -۲۹,۰۰۰ -۰.۴۶ ۱۱:۲۹
۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲.۳۴ روز قبل
۶,۲۵۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۴۸ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۸۶,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و هشتاد و شش هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۹۴,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و نود و چهار هزار) تومان قیمت خورد.