به گزارش جمسا، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا، سکه و دلار است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۳ (یک هزار و هفتصد و شصت و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۳ ۱.۲۰ ۰.۰۶ ۰۶:۰۰
۱,۷۶۲ -۴۳.۸۰ -۲.۴۹ روز قبل
۱,۸۰۶ -۵.۰۰ -۰.۲۸ ۲ روز پیش

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۴۳ درصدی، از ۱,۰۹۹,۸۰۰ (یک میلیون و نود و نه هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۰۷۳,۸۰۰ (یک میلیون و هفتاد و سه هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۷۳,۸۰۰ -۲۶,۰۰۰ -۲.۴۳ ۱۱:۲۷
۱,۰۹۹,۸۰۰ ۹۰۰ ۰.۰۸ ۳ روز پیش
۱,۰۹۸,۹۰۰ ۹,۹۰۰ ۰.۹ ۴ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۱۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۳۹۰ (بیست و پنج هزار و سیصد و نود ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۳۹۰ -۱۲۰ -۰.۴۸ ۱۱:۲۶
۲۵,۵۱۰ -۱۲۰ -۰.۴۸ ۳ روز پیش
۲۵,۶۳۰ ۱۵۰ ۰.۵۸ ۴ روز پیش
روزنامه‌های اقتصادی ۲۲ آذر ماه ۹۹؛
بیشتر...

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۲۵,۰۴۶ (بیست و پنج هزار و چهل و شش ) تومان به ۲۴,۸۸۴ (بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۸۸۴ -۱۶۲ -۰.۶۶ ۱۱:۱۰
۲۵,۰۴۶ ۴۶ ۰.۱۸ ۳ روز پیش
۲۵,۰۰۰ ۱۱۴ ۰.۴۵ ۴ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۳۰,۲۴۸ (سی هزار و دویست و چهل و هشت ) تومان به ۳۰,۱۲۵ (سی هزار و یکصد و بیست و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۱۲۵ -۱۲۳ -۰.۴۱ ۱۱:۲۰
۳۰,۲۴۸ -۷۷ -۰.۲۶ ۳ روز پیش
۳۰,۳۲۵ -۸۱ -۰.۲۷ ۴ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۵۳ درصدی، از ۳۵,۵۴۱ (سی و پنج هزار و پانصد و چهل و یک ) تومان به ۳۵,۳۵۶ (سی و پنج هزار و سیصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۳۵۶ -۱۸۵ -۰.۵۳ ۱۱:۲۰
۳۵,۵۴۱ ۱۵ ۰.۰۴ ۳ روز پیش
۳۵,۵۲۶ -۳۰ -۰.۰۹ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۰۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۶,۹۲۷ (شش هزار و نهصد و بیست و هفت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۰۱۰ (سه هزار و ده ) تومان قیمت خورد.

آخرین وضعیت فروش و پرداخت سود سهام عدالت
بیشتر...

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۲۰۹ (بیست هزار و دویست و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه  امامی به ۱۱,۰۲۵,۰۰۰ (یازده میلیون و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۲.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۰۲۵,۰۰۰ -۲۴۰,۰۰۰ -۲.۱۸ ۱۱:۲۶
۱۱,۲۶۵,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۱.۰۷ ۳ روز پیش
۱۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۱.۵۳ ۴ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۲.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۶۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۲.۶۸ ۱۱:۲۷
۵,۷۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۷ ۳ روز پیش
۵,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۴ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۸۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۵۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۳۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و سی هزار) تومان قیمت خورد.