جمسا، قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار ایران کاهش یافت.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۴ (یک هزار و هشتصد و چهارده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۴ ۰.۷۰ ۰.۰۳ ۰۹:۰۰
۱,۸۱۳ ۸.۱۰ ۰.۴۴ روز قبل
۱,۸۰۵ -۲.۸۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۷۱ درصدی، از ۱,۰۵۴,۱۰۰ (یک میلیون و پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۴۶,۷۰۰ (یک میلیون و چهل و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۴۶,۷۰۰ -۷,۴۰۰ -۰.۷۱ ۱۱:۲۰
۱,۰۵۴,۱۰۰ -۷,۰۰۰ -۰.۶۷ روز قبل
۱,۰۶۱,۱۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۹ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۷۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۳۴,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و سی و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۴۴۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۴۴۰ -۳۱۰ -۱.۲۷ ۱۱:۱۸
۲۴,۷۵۰ -۱۶۰ -۰.۶۵ روز قبل
۲۴,۹۱۰ ۳۰ ۰.۱۲ ۲ روز پیش
بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی با دستور رئیس‌جمهوری
بیشتر...

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۷۷ درصدی، از ۲۴,۲۹۷ (بیست و چهار هزار و دویست و نود و هفت ) تومان به ۲۴,۱۱۲ (بیست و چهار هزار و یکصد و دوازده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۱۱۲ -۱۸۵ -۰.۷۷ ۱۱:۱۰
۲۴,۲۹۷ -۸۷ -۰.۳۶ روز قبل
۲۴,۳۸۴ ۷۵ ۰.۳ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۸۴۸ (بیست و هشت هزار و هشتصد و چهل و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۹۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۴۸ -۵۶۷ -۱.۹۷ ۱۱:۲۰
۲۹,۴۱۵ -۱۱۶ -۰.۴ روز قبل
۲۹,۵۳۱ -۲۶ -۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۲۳ تومان کاهش، ۳۳,۷۸۰ (سی و سه هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۷۸۰ -۶۲۳ -۱.۸۵ ۱۱:۲۰
۳۴,۴۰۳ -۱۲۱ -۰.۳۶ روز قبل
۳۴,۵۲۴ -۸۱ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۶۹ تومان کاهش، ۶,۶۷۱ (شش هزار و ششصد و هفتاد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۵۳۰ (نوزده هزار و پانصد و سی ) تومان قیمت خورد.

ضرورت توجه به الگوها و زمینه‌های بومی در ساخت و ساز
بیشتر...

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۴۷۰,۰۰۰ -۱۳۵,۰۰۰ -۱.۲۹ ۱۱:۱۹
۱۰,۶۰۵,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۰.۷۱ روز قبل
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۸۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.