به گزارش جمسا، قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز بر مدار افزایش پیش رفتند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۰۴ (یک هزار و نهصد و چهار ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۰۴ ۶ ۰.۲۹ ۰۶:۰۰
۱,۸۹۸ ۸ ۰.۴ روز قبل
۱,۸۹۰ -۱۶ -۰.۸۶ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۶ درصدی، از ۱,۰۴۹,۷۰۰ (یک میلیون و چهل و نه هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۰۵۹,۹۰۰ (یک میلیون و پنجاه و نه هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۵۹,۹۰۰ ۱۰,۲۰۰ ۰.۹۶ ۱۱:۱۸
۱,۰۴۹,۷۰۰ ۲,۵۰۰ ۰.۲۳ ۲ روز پیش
۱,۰۴۷,۲۰۰ ۱۶,۶۰۰ ۱.۵۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۵۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۲۴,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

فیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۸۰۰ (بیست و سه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۸۰۰ ۶۱۰ ۲.۵۶ ۱۱:۱۰
۲۳,۱۹۰ -۱۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
۲۳,۲۰۰ ۲۲۰ ۰.۹۴ ۳ روز پیش
انتظار معجزه در بازار مسکن نداریم
بیشتر...

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۲.۱۲ درصدی، از ۲۸,۴۱۰ (بیست و هشت هزار و چهارصد و ده ) تومان به ۲۹,۰۲۸ (بیست و نه هزار و بیست و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۰۲۸ ۶۱۸ ۲.۱۲ ۱۱:۲۰
۲۸,۴۱۰ -۱۲ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
۲۸,۴۲۲ ۴۱۹ ۱.۴۷ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۸۳ تومان افزایش، ۳۳,۷۲۶ (سی و سه هزار و هفتصد و بیست و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۷۲۶ ۸۸۳ ۲.۶۱ ۱۱:۲۰
۳۲,۸۴۳ -۱۵ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
۳۲,۸۵۸ ۳۲۶ ۰.۹۹ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۹۳ درصدی، از ۶,۳۹۰ (شش هزار و سیصد و نود ) تومان به ۶,۴۵۰ (شش هزار و چهارصد و پنجاه) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۷۰۱ (نوزده هزار و هفتصد و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲٫۸۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۳۰,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰ ۲.۸۶ ۱۱:۱۷
۱۰,۳۲۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۳۳ ۲ روز پیش
۱۰,۲۹۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۱.۸۹ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۰۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و بیست هزار) تومان رسید که افزایش ۱.۱۶ درصدی داشته است.

دو فرضیه درباره علت خیز 39 درصدی پروانه‌ ساختمان
بیشتر...
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۰۲۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۱۶ ۱۱:۱۹
۵,۹۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱۴.۲۸ ۱۱ روز پیش
۵,۱۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۹۷ ۲۴ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با کاهش ۰.۳۸ درصدی، از ۳,۹۲۵,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار) تومان به ۳,۹۱۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و ده هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۲.۰۷ درصدی ، ۲,۳۱۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و ده هزار) تومان معامله شد.