کلهر در این نشست  فعالیت صنف مجریان را حائز اهمیت بر شمرد و عنوان کرد: با فعال شدن صنف مجریان بسیاری از مسائل و مشکلات بوجود آمده آنان برطرف شده و همین امر باعث می‌گردد مطالبات مجریان به صورت منسجم و یکپارچه به هیئت مدیره ارائه گردد و تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری در امور مربوطه صورت پذیرد.
کلهر افزود: با توجه به اینکه مجریان به طور مستقیم با سازندگان در ارتباط می‌باشند، باید با ارائه خدمات مهندسی به بهترین نحو مطلوب و همچنین جلوگیری از مداخله افراد غیر حرفه ای، در ارتقا کیفیت ساخت و ساز در استان اقدام نمایند.