در نشست مشترک کلهر رئیس و نحوی عضو هیئت مدیره سازمان با اعضای گروه تخصصی نقشه‌برداری که روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه در محل سازمان برگزار شد، مسائل مرتبط با حوزه نقشه‌برداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.کلهر در این نشست تاکید کرد: نرم‌افزار مربوط به نقشه‌برداری در اسرع وقت به روز رسانی شده و برای آن سال مالی تعیین می‌گردد، همچنین برای رفع مشکلات موجود، نظارت نقشه‌برداری بر ساختمان‌های گروه ب و برداشت وضع موجود عرصه و تطبیق آن با سند مالکیت در دستور کار هییت مدیره قرار گرفته و جهت تصویب در هیات چهار نفره استان مطرح خواهد شد.
وی تجمیع کلیه امور نقشه برداری را بسیار مهم برشمرد و گفت: تجمیع امور مربوط به تهیه نقشه کروکی ثبتی و تفکیک آپارتمان رشته نقشه برداری در اسرع وقت اجرایی شود.