جمسا/بر اساس سنت و روال همیشگی بازار مسکن فصل تابستان زمان اوج تقاضای اجاره در بازار مسکن است و بسیاری از متقاضیان اجاره با توجه به تعطیلی مدارس این زمان را برای جابه‌جایی انتخاب می‌کنند. اما تابستان امسال رنگ و بویی از رونق ندارد و به گفته واسطه‌های ملکی بازار اجاره تابستان ۱۴۰۰ چنان از رمق افتاده که گویی در میانه پاییز یا اوایل زمستان به سر می‌بریم.

در واقع فایل اجاره در بازار به وفور وجود دارد اما عملا تقاضای اجاره در حال جست‌وجو در بازار بسیار کم‌تعداد است. نتیجه این عدم توازن تقاضا و عرضه در بازار اجاره قاعدتا باید به صورت کاهش اجاره‌بها خود را نشان دهد؛ موضوعی که واسطه‌ها آن را تایید و اعلام کرده‌اند برخی موجران تا ۲۰ درصد از قیمت پیشنهادی اعلامی اولیه خود عقب نشسته‌اند تا بتوانند پیش از اتمام فصل تابستان آپارتمان خود را اجاره دهند.

آنها پس از سپری شدن چند هفته انتظار به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی وضعیت بازار اجاره در تابستان ۱۴۰۰ تا این حد استثنایی و کم‌رمق است، اوضاع در پاییز و زمستان ممکن است به مراتب بدتر باشد. بنابراین این طور صلاح دیده‌اند که با انعطاف قیمتی، فرصت تابستانی بازار اجاره را مغتنم شمرده و با متقاضیان اجاره توافق کنند. گفته می‌شود تمایل به تمدید قراردادهای اجاره از سوی گروهی از موجران که ترجیح داده‌اند از هرگونه طرح دعوا توسط مستاجر با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، پیشگیری کنند، سبب شده جابه‌جایی مستاجران محدود باشد.