• امروز : جمعه - ۳۰ مهر - ۱۴۰۰
 • برابر با : 16 - ربيع أول - 1443
 • برابر با : Friday - 22 October - 2021
1
مهندس مومنی مقدم خبر داد:

آغاز واکسیناسیون مهندسان پرخطر در ۱۴ استان

 • کد خبر : 32897
 • 20 شهریور 1400 - 11:55
آغاز واکسیناسیون مهندسان پرخطر در ۱۴ استان
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از آغاز واکسیناسیون مهندسان پرخطر در ۱۴ استان با دستور وزارت بهداشت خبر داد.
جمسا، مهندس مومنی مقدم با اشاره به نامه ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۱۴ استان (تهران، البرز، ﺍﯾﻼم، ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبی، خرﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎلی، ﺯﻧﺠﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان، ﻗﺰﻭﯾﻦ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﯿﻼن، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ)، گفت: با دستور وزارت بهداشت، واکسیناسیون مهندسان پرریسک آغاز شده است.
وی توضیح داد: ﭘﯿﮕﯿﺮﯼهای ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ از ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ برای واکسیناسیون مهندسان بالاخره نتیجه داد و این وزارتخانه در تاریخ سه شنبه شانزدهم شهریور ماه در نامه ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان، موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است.
مهندس مومنی مقدم تصریح کرد: برهمین اساس، ﺭوسای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥها برای ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ خود باید ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ علوم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ خود ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ فرآیند اجرایی مربوطه ﺭﺍ ﺍﺯ طریق این ﻭﺍﺣﺪ هماهنگ نمایند.
وی یادآور شد: باتوجه به اینکه ۱۴ استان، اسامی ﺍﻋﻀﺎ پر ریسک ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ استان متبوع را برای ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮونا به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده بودند، فعلا وزارت بهداشت با این فهرست موافقت کرده است.
متن کامل نامه مهندس خرم، ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۱۴ استان (البرز، ﺍﯾﻼم، ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبی، خرﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎلی، ﺯﻧﺠﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان، ﻗﺰﻭﯾﻦ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﯿﻼن، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ) به شرح ذیل است:
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍما ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه ٤٠١٠٥/ﺱ ﻥ  ﻣﻮﺭﺥ هفتم تیرماه امسال ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ پیرﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭه ١٥٥٨/٠٠/ﻡ ﻣﻮﺭﺥ ۱۹ تیرماه امسال ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮﻭنا، ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ناﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه ١١٠٥٧/٣٠٤ﺩ ﻣﻮﺭﺥ ۱۶ شهریور ماه جاری ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩه ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺮﻡ
ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
مانایی آیین چهارشنبه‌ سوری در کهن دیار بیهق
بیشتر...
لینک کوتاه : https://jamsa.ir/?p=32897
 • نویسنده : جامعه مهندسان ساختمان ایران
 • ارسال توسط :
 • منبع : روابط عمومی سازمان
 • 36 بازدید
 • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.