----- نکات مهندسی :
✅ نسبت آب به سيمان مهمترين علمل در مقاومت فشاري بتن ✅ تيرهای با دهانه بيش از 5 متر پايه هاي اطمينان الزامي است.

جزئیات حساب کاربری شما

این برگه محدود شده است. لطفا ورود تا این صفحه را مشاهده کنید.