----- نکات مهندسی :
✅ نسبت آب به سيمان مهمترين علمل در مقاومت فشاري بتن ✅ تيرهای با دهانه بيش از 5 متر پايه هاي اطمينان الزامي است.

تاکید بر ضرورت تسریع در ابلاغ “الزامات ترافیکی”

تاکید بر ضرورت تسریع در ابلاغ “الزامات ترافیکی”

تاکید بر ضرورت تسریع در ابلاغ  “الزامات ترافیکی”    دکتر حمید بهبهانی وزیر پیشین راه و ترابری پس از شرکت در گروه تخصصی ترافیک در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی شرکت کرد و درباره مهمترین مسائل مطرح شده در این نشست گفت: خوشبختانه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی با جدیت تمام وارد تجزیه و […]

طرح توسعه حوزه فعالیت  مهندسان رشته ترافیک

طرح توسعه حوزه فعالیت مهندسان رشته ترافیک

طرح توسعه حوزه فعالیت  مهندسان رشته ترافیک    جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز ۲۳مهر با حضور اکثریت اعضا و مهمان ویژه برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، از اهم موارد بررسی شده دراین جلسه ، توافقنامه گروه تخصصی در زمینه بکارگیری مهندسین ترافیک در طراحی و نظارت بر دسترسی ها بود […]

تعیین مراکز تصمیم گیری ملی و استانی  مستلزم نقش آفرینی  مهندسان ترافیک

تعیین مراکز تصمیم گیری ملی و استانی مستلزم نقش آفرینی مهندسان ترافیک

تعیین مراکز تصمیم گیری ملی و استانی  مستلزم نقش آفرینی  مهندسان ترافیک  گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در جلسه اخیر خود گزارش جلسات بازنگری آیین نامه طراحی راههای شهری بر اساس اصول حمل و نقل پایدار را  بررسی کرد. این جلسات در محل دفتر ترافیک وزارت کشور تشکیل شده و گروه تخصصی مقرر کرد جایگاه […]