----- نکات مهندسی :
✅ نسبت آب به سيمان مهمترين علمل در مقاومت فشاري بتن ✅ تيرهای با دهانه بيش از 5 متر پايه هاي اطمينان الزامي است.

✅  ما خود را در کنار جامعه مهندسان و شورای مرکزی همراه و همگام می دانیم

✅ ما خود را در کنار جامعه مهندسان و شورای مرکزی همراه و همگام می دانیم

✅ دکتر مازیار حسینی در بیست و دومین جلسه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح کرد: ما خود را در کنار جامعه مهندسان و شورای مرکزی  همراه و همگام می دانیم. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: منتخبان باید متخصص، ژرف اندیش، پاکدست و دارای نگاه ملی  باشند، امید دارم که […]

✅ نظام مهندسی ساختمان باید به یک سازمان معیار تبدیل شود

✅ نظام مهندسی ساختمان باید به یک سازمان معیار تبدیل شود

نظام مهندسی ساختمان باید به یک سازمان معیار تبدیل شود مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه جامعه مهندسی کشور فرصت ساز و زندگی آفرین است، از سازمان نظام مهندسی ساختمان  دعوت کرد در رونق تولید طرح اقدام ملی و همچنین اجرای آیین نامه کنترل شهرسازی که به زودی تدوین می‌شود نقش […]

✅ تاکید رئیس شورای مرکزی بر پیگیری امور به جا مانده از دوره هفتم شورا

✅ تاکید رئیس شورای مرکزی بر پیگیری امور به جا مانده از دوره هفتم شورا

تاکید رئیس شورای مرکزی بر پیگیری امور به جا مانده از دوره هفتم شورا شورای مرکزی می تواند رکن توسعه کشور باشد. مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در جمع اعضای هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در بیست و دومین اجلاس هیئت عمومی سازمان سخن […]

✅ حساسیت های اجلاس ۲۲ از نگاه مهندس شرکاء رئیس منتخب اجلاس

✅ حساسیت های اجلاس ۲۲ از نگاه مهندس شرکاء رئیس منتخب اجلاس

حساسیت های اجلاس ۲۲ از نگاه مهندس شرکاء رئیس منتخب اجلاس   به گزارش روابط عمومی سازمان، رئیس منتخب بیست و دومین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان کشور می گوید: این اجلاس فرصتی را فراهم آورد؛ تا در انجام تکالیف مندرج در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیات عمومی […]